MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda: Osnovna šola Artiče
Naslov: Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
GSM: 051 348 175
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Odgovorna uradna oseba: Vesna Bogovič

 

Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2007
Datum zadnje spremembe: 19. 02. 2019

 

Spletni naslov kataloga: http://www.osartice.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole

 


 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program in program za predšolsko vzgojo

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Vrtec RINGARAJA pri OŠ Artiče, Artiče 39, Artiče
Tel.: 07 45 21 100, 051 393 546 oz. dislociran oddelek: 031 740 611
Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Vodja enote: Nataša Petelinc


2.b Kontaktni podatki osebe, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Vesna Bogovič, ravnateljica
Tel: 07 45 21 250 ali 041 379 561
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


2. c Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

 

Notranji predpisi - splošni akti zavoda

Državni predpisi:

 

Predpisi lokalnih skupnosti:

 

Predpisi EU:
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

 

2. č Seznam predlogov predpisov

 

2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov

 

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil

 

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom skozi leto

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje statusa učenca perspektivnega športnika
 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem Letnega delovnega načrta
 • Sprejem Poročila o realizaciji LDN
 • Sprejem Poslovnega poročila

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Zavod ne vodi javnih evidenc

 

2.e Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest – dostop: tajništvo
 • Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu - dostop: šolska knjižnica
 • Informacija o številu prostih mest, ki jih zagotavlja vrtec – dostop
 • Število učencev po oddelkih in razredih – dostop: spletna stran

 

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Večina informacij je dostopna preko spleta www.osartice.si
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljevanju: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu informacij javnega značaja, Ur. l. RS, št. 51/06). Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen omenjenega zakona. Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

 • Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06, 23/2014),
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07, 95/2011).

Zahteva se pisno naslovi naslovu, ki je naveden v 1 točki tega kataloga, ob delavnikih, od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure. Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja.

 4. CENIK DOSTOPA

 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

 • prosta mesta v vrtcu
 • izseki iz letnega delovnega načrta

Projekta IR optika 2 in Posodobitev omrežij LAN na VIZ

PREBERITE VEČ

 


 

Projekt - Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju

PREBERITE VEČ

 


 

 

 

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PREBERITE VEČ

 

Projekti OŠ Artiče

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

  


 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka