Svetovalne delavke za šolo:  

 • Metka Žabjek, specialna pedagoginja
 • Tjaša Šlibar, socialna pedagoginja
 • Monika Kostanjšek, pedagoginja

Svetovalna delavka za vrtec: 

 • Monika Kostanjšek, pedagoginja

Opis del:

 • individualno delo z učenci (razgovori, pomoč, svetovanje),
 • opravljanje dodatne strokovne pomoči,
 • delo z učenci z odločbami,
 • razgovori in sodelovanje s starši,
 • urejanje dokumentacije,
 • razgovori in sodelovanje z učitelji,
 • priprava in izvedba tematskih ur v razredih,
 • urejanje dokumentacije,
 • vpis v prvi razred,
 • vpis v srednje šole,
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami,
 • poklicno sodelovanje,
 • priprava izbirnih predmetov,
 • razgovori s starši in učenci,
 • organizacija predavanj za starše in učence.

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2021 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka