MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji.

Z NPZ se preverja znanje, ki ga vsebujejo učni načrti pri posameznih predmetih. Njihov namen je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev in s tem prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja ter pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnostih za vse učenke in učence.

 

 • Opravljanje NPZ je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda (izjema so učenci priseljenci).
 • Prijavo učencev na NPZ uredi šola.
 • Preverjanje se opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja 60 minut. Na vseh šolah se začne ob 8.30 in konča ob 9.30.
 • Izvede se v enem roku, praviloma v mesecu maju v tekočem šolskem letu.
 • Dosežek učencev se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki ga učenci prejmejo ob koncu šolskega leta.

 

V 6. razredu se preverja znanje iz:

 • slovenščine (7. maj 2024),
 • matematike (9. maj 2024),
 • tujega jezika – angleščine (13. maj 2024).

 

V 9. razredu se preverja znanje iz:

 • slovenščine (7. maj 2024),
 • matematike (9. maj 2024),
 • tretjega predmeta, ki ga določi minister; v šolskem letu 2023/2024 je za našo šolo izbran tuji jezik - angleščina (13. maj 2024).

 

Podrobnejše informacije o NPZ:  

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka