MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

 

Slike nam je posredoval gospod Umek, za kar smo mu hvaležni.

 

 

 

Kaplan Andrej Jug je leta 1843 prvi pričel s poukom.

Do leta 1843 v Artičah ni bilo šole. Premožni kmetje so svoje sinove pošiljali v Brežice, večina otrok pa pouka ni obiskovala. Prvi je leta 1843 pričel s poukom kaplan Andrej Jug v svoji sobi v župnišču. Pouk je bil 2—3 krat na teden, učili pa so se brati, pisati in računati.

 

Leta 1866 je bila slovesna otvoritev poslopja z eno učilnico in stanovanjem za učitelja.
Potreba po zgraditvi samostojnega šolskega poslopja je bila vedno večja, zato je občinski odbor leta 1858 kupil v bližini župnišča parcelo. Na njej so leta 1861 začeli z zidavo. Slovesna otvoritev poslopja z eno učilnico in stanovanjem za učitelja je bila leta 1866. Šola je bila nekaj časa zasebna. Ker je število otrok naraščalo, so leta 1878 na severni strani dozidali veliko učilnico s podstrešno sobo.

31. avgusta 1903 so slovesno otvorili štirirazrednico.
Šolski svet je leta 1898 sklenil razširiti šolo v štirirazrednico, ki je bila 31. avgusta leta 1903 slovesno odprta. Leta 1910 je bila dozidana še učilnica za 5. razred. Poslopje je bilo ob pričetku 2. svetovne vojne v dobrem stanju, ker je bilo dobro vzdrževano.

 

Leta 1945 so v noči od 10. na 11. maj ustaši šolo požgali. Pouk se je po končani vojni pričel 28. maja 1945 v župnišču. Marca 1947 se je pouk nadaljeval v obnovljeni šoli v treh učilnicah.


V šolskem letu 1951/52 je bila uvedena nižja gimnazija.
Od šolskega leta 1945/46 do 1951/52 je veljala sedemletna šolska obveznost. V šolskem letu 1951/52 je bila uvedena nižja gimnazija s tremi razredi, v šolskem letu 1952/53 pa je bila nižja gimnazija že štirirazredna in končali so jo prvi absolventi.


V šolskem letu 1958/59 se nižja gimnazija preimenuje v "popolno osnovno šolo."

V šolskem letu 1962/63 so se vključili v centralno šolo v Artičah vsi višji oddelki podružnične šole v Sromljah. 1965 je bila po sklepu občine ukinjena osnovna šola v Pečicah. V začetku šolskega leta 1971/1972 je skupščina občine Brežice ukinila podružnično šolo Sromlje, njene učence pa vključila v osnovno šolo Artiče.

Poslopje je postajalo premajhno, zato so v šolskem letu 1967/68 začeli pripravljati dokumentacijo za adaptacijo in dozidavo.
Obnovljena so bila tla v vseh učilnicah in električna napeljava, napeljali so vodovod in centralno kurjavo. Dozidani so bili pisarna, zbornica, prostor za centralno kurjavo ter deponija premoga. 

 

Zaradi prostorske stiske so jeseni 1977 ponovno zabrneli stroji in pričela se je gradnja in adaptacija. Oktobra 1979 je bila otvoritev novozgrajenega prizidka in adaptirane šole.


V letu 1989 je v podstrešnih prostorih nastala nova dvorana.
Svečana otvoritev je bila 15. decembra.

V šolskem letu 1992/93 sta bila urejena prostora za novo šolsko knjižnico in moderno računalniško učilnico.
V šolskem letu 1992/93 sta bili izvedeni še dve adaptaciji. Ponovno so bili izkoriščeni podstrešni prostori, kjer sta bila urejena prostora za novo šolsko knjižnico in moderno računalniško učilnico.


28. novembra 1998 je bila svečana otvoritev nove telovadnice.
Potreba po novi telovadnici je postajala vse večja. Zabrneli so stroji in jeseni leta 1998 je bila svečana otvoritev nove telovadnice.

 

V šolskem letu 2000/2001 se je pričela poskusna uvedba devetletke.
Šola se je vključila tudi v projekt devetletke. V šolskem letu 2000/01 se je pričela poskusna uvedba devetletke.

 

160 let šolstva in 100 let šolske stavbe v Artičah. 

V šolskem letu 2002/2003 smo praznovali 160-letnico šolstva in 100-letnico šolske stavbe v Artičah.

 

170 let šolstva in 110 let šolske stavbe v Artičah.
V šolskem letu 2012/2013 obeležujemo 170 let šolstva v Artičah s številnimi dogodki, ki so se zvrstili med šolskim letom. Zaradi gospodarske krize, s katero se soočajo institucije tako na državni kot lokalni ravni, še vedno čakamo na dograditev vrtca in sanacijo predvsem starega dela šole. 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka