Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI - kupijo starši

 • D. Goodey et al.: MESSAGES 4, NEW EDITION, delovni zvezek za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • A. Smrdu: OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, delovni zvezek za kemijo, JUTRO
 • R. Ipavec: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni, UČILA (iz 8. razreda)
 • B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2,  delovni zvezek za 9. razred, MODRIJAN
 • E. Baloh et al.: GEOGRAFIJA 9, samostojni delovni zvezek, NOVO 2016, MKZ
 • A. Hriberšek et al.: MATEMATIKA 9, samostojni delovni zvezek, 2 dela, MKZ
 • IZBIRNI PREDMET: G. Motta et al.: MAXIMAL 3, komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino, ROKUS KLETT

 

UČBENIKI - izposoja iz učbeniškega sklada

 • D. Goodey et al.: MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • M. Vrtačnik et al.: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za kemijo za 8. in 9. razred osnovne šole, MODRIJAN
 • A. Gabrič, M. Rode, T. Galonja, E. Dolenc: KORAKI V ČASU 9, učbenik za zgodovino v 9. razredu, DZS
 • J. Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko za 9. razred osnovne šole, ROKUS-KLETT
 • M. Blažič et al.: NOVI SVET IZ BESED 9, berilo, ROKUS-KLETT
 • N. Cajhen et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, IZDAJA S PLUSOM, učbenik za slovenščino, ROKUS-KLETT
 • V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik, ROKUS-KLETT            
 • I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9, učbenik s CD-jem, MKZ (prenovljeno)
 • B. Tepina: SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 9, učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu, MODRIJAN
 • B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2,  učbenik za 9. razred, MODRIJAN

 

POTREBŠČINE 

 

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

Zvezek (TJA, KEM, BIO, ZGO, GEO)

črtni, 80-listni

A4

5

Zvezek (SLJ)

črtni, 100-listni

A4

1

Zvezek (MAT, FIZ)

mali karo

A4

3

Zvezek (GUM – iz 8. razreda, SLJ – iz 8. razreda)

črtni, 40-listni

A5

2

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 8. razreda)

Ajda

 

1

Mapa

z elastiko

A4

1

Mapa (SLJ - ni nujno, je priporočeno)

plastična z varjenimi mapami

A4

1

Svinčnik

HB

 

1

Nalivno pero

 

 

1

Šestilo + mine

kvalitetno

 

1

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

Barvice

komplet

 

1

Radirka

 

 

1

Lepilo

 

 

1

Škarje

 

 

1

Kalkulator

 

 

1

 

+ zvezek črtni, 60-listni, A4 (izbirni predmet nemščina)

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka