MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI – kupijo starši

 • Goodey et al.: MESSAGES 4, NEW EDITION, delovni zvezek za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Smrdu: OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, delovni zvezek za kemijo, JUTRO
 • Ipavec: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni, UČILA (iz 8. razreda)
 • Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek za 9. razred, MODRIJAN
 • Hriberšek et al.: MATEMATIKA 9, samostojni delovni zvezek, 2 dela, MKZ

 

UČBENIKI – brezplačna izposoja v šoli

 • Goodey et al.: MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Gabrič, M. Rode, T. Galonja, E. Dolenc: KORAKI V ČASU 9, učbenik za zgodovino v 9. razredu, DZS
 • Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko za 9. razred osnovne šole, ROKUS-KLETT
 • Blažič et al.: NOVI SVET IZ BESED 9, berilo, ROKUS-KLETT
 • Cajhen et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, IZDAJA S PLUSOM, učbenik za slovenščino, ROKUS-KLETT
 • Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik, ROKUS-KLETT
 • Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9, učbenik s CD-jem, MKZ (prenovljeno)
 • Tepina: SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 9, učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu, MODRIJAN
 • Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za 9. razred, MODRIJAN
 • Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9 – NOVO POTOVANJE, učbnik za geografijo, ROKUS-KLETT
 • Smrdu: OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, učbenik za kemijo, JUTRO

 

POTREBŠČINE

 

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

Zvezek (TJA, KEM in BIO (iz 8. r.), ZGO, GEO, LUM – iz 8. razreda)

črtni, 80-listni

A4

6

Zvezek (SLJ)

črtni, 100-listni

A4

1

Zvezek (MAT, FIZ)

mali karo

A4

4

Zvezek (GUM – iz 8. razreda, SLJ – iz 8. razreda)

črtni, 40-listni

A5

2

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 8. razreda)

Ajda

 

1

Mapa

z elastiko

A4

1

Mapa (SLJ – ni nujno, je priporočeno, GUM – iz prejšnjih let)

plastična z varjenimi mapami

A4

2

Svinčnik

HB

 

1

Nalivno pero

 

 

1

Šestilo + mine

kvalitetno

 

1

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

Trikotnik

enakostranični in raznostranični

 

2

Barvice

komplet

 

1

Radirka

 

 

1

Lepilo

 

 

1

Škarje

 

 

1

Kalkulator

 

 

1

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka