MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI – kupijo starši

 • Goodey et al.: MESSAGES 4, NEW EDITION, delovni zvezek za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Smrdu: OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, delovni zvezek za kemijo, JUTRO
 • Ipavec: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni, UČILA (iz 8. razreda)
 • Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, delovni zvezek za 9. razred, MODRIJAN
 • Hriberšek et al.: MATEMATIKA 9, samostojni delovni zvezek, 2 dela, MKZ
 • IZBIRNI PREDMET: Motta et al.: MAXIMAL 3, komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino, ROKUS KLETT

 

UČBENIKI – brezplačna izposoja v šoli

 • Goodey et al.: MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Gabrič, M. Rode, T. Galonja, E. Dolenc: KORAKI V ČASU 9, učbenik za zgodovino v 9. razredu, DZS
 • Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko za 9. razred osnovne šole, ROKUS-KLETT
 • Blažič et al.: NOVI SVET IZ BESED 9, berilo, ROKUS-KLETT
 • Cajhen et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, IZDAJA S PLUSOM, učbenik za slovenščino, ROKUS-KLETT
 • Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik, ROKUS-KLETT
 • Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9, učbenik s CD-jem, MKZ (prenovljeno)
 • Tepina: SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 9, učbenik za likovno vzgojo v 9. razredu, MODRIJAN
 • Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za 9. razred, MODRIJAN
 • Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9 – NOVO POTOVANJE, učbnik za geografijo, ROKUS-KLETT

 

POTREBŠČINE

 

Št.

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

1.        

Zvezek (TJA, KEM in BIO (iz 8. r.), ZGO, GEO)

črtni, 80-listni

A4

5

2.        

Zvezek (SLJ)

črtni, 100-listni

A4

1

3.        

Zvezek (MAT, FIZ)

mali karo

A4

3

4.        

Zvezek (GUM – iz 8. razreda, SLJ – iz 8. razreda)

črtni, 40-listni

A5

2

5.        

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 8. razreda)

Ajda

 

1

6.        

Mapa

z elastiko

A4

1

7.        

Mapa (SLJ – ni nujno, je priporočeno; GUM - iz prejšnjih let)

plastična z varjenimi mapami

A4

2

8.        

Svinčnik

HB

 

1

9.        

Nalivno pero

 

 

1

10.     

Šestilo + mine

kvalitetno

 

1

11.     

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

12.     

Trikotnik

enakostranični in raznostranični

 

2

13.     

Barvice

komplet

 

1

14.     

Radirka

 

 

1

15.     

Lepilo

 

 

1

16.     

Škarje

 

 

1

17.     

Kalkulator

 

 

1

+ zvezek črtni, 60-listni, A4 (izbirni predmet nemščina)

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka