MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

 

V 1. razredu se lahko učenci vključijo v neobvezni izbirni predmet:

  • angleščina.

 

Za učence 4., 5., in 6. razreda za šolsko leto 2023/2024 ponujamo naslednje neobvezne izbirne predmete:

  • drugi tuj jezik (nemščina),
  • umetnost,
  • šport in
  • tehnika.

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda lahko izberejo:

  • drugi tuj jezik (francoščina).

 

Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli pa za najmanj 8 učencev. V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.

 

Ko učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. V soglasju s starši se lahko učenec odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta. 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka