Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI - kupijo starši 

 • D. Goodey, N. Goodey in K. Thompson: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBENA UMETNOST 6, samostojni delovni zvezek, MKZ
 • I. Tomažič et. al.: NARAVOSLOVJE 6, samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje, MKZ
 • S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH
 • IZBIRNI PREDMET:  A. Papotnik et al.: GRADIVO: TEHNIKA 3, delovno gradivo z navodili za izbirni predmet tehnika, IZOTECH 

 

UČBENIKI - izposoja iz učbeniškega sklada 

 • D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, ROKUS-KLETT
 • H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik za geografijo, ROKUS-KLETT
 • M. Otič: ZGODOVINA 6Svet skozi čas,  učbenik, MKZ
 • M. M. Blažič et al.: NOVI SVET IZ BESED 6, berilo, ROKUS-KLETT
 • N. Cajhen et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 6, IZDAJA S PLUSOM, učbenik za slovenščino, ROKUS-KLETT
 • S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu, ROKUS KLETT
 • B. Tomšič Čerkez: LIKOVNA VZGOJA 6, učbenik, MKZ
 • J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za matematiko v 6. razredu, ROKUS KLETT
 • S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, IZOTECH 

 

POTREBŠČINE 

 

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

Zvezek (SLJ)

črtni, 100-listni

A4

1

Zvezek (TJA, NAR, ZGO, GEO, GOS)

črtni, 80-listni

A4

4

Zvezek (MAT)

mali karo

A4

2

Zvezek (GUM – iz 5. razreda, SLJ)

črtni, 40-listni

A5

3

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 5. razreda)

Ajda

A4

1

Notni zvezek 20 za 20 – iz 5. razreda

Ajda

 

1

Mapa

z elastiko

A4

1

Mapa (SLJ)

plastična z varjenimi mapami

(20 do 30 map)

A4

1

Beležka

 

 

1

Svinčnik

HB, H

 

2

Nalivno pero

 

 

1

Šestilo + mine

kvalitetno

 

1

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

Trikotnik

enakostranični in raznostranični

 

2

Barvice

komplet

 

1

Radirka

 

 

1

Lepilo

 

 

1

Škarje

 

 

1

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka