Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI - kupijo starši

 • D. Goodey et al.: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH
 • JAZ, MIDVA, MI 7, samostojni delovni zvezek za domovinsko  in državljansko kulturo in etiko, novo 2018, ROKUS KLETT
 • I. Tomažič et. al.: NARAVOSLOVJE 7, samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje, MKZ
 • IZBIRNI PREDMET: G. Motta et al.: MAXIMAL 1, komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino, ROKUS KLETT

 

UČBENIKI - izposoja iz učbeniškega sklada

 • D. Goodey et al.: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7 - NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, ROKUS-KLETT
 • O. Janša Zorn et al.: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino DZS
 • I. Saksida et al.: SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo, MKZ
 • J. Vogel, M. Čuden, T. Košak: SLOVENŠČINA 7, učbenik, MKZ
 • J. Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko za 7. razred osnovne šole, ROKUS KLETT
 • I. Vrbančič et al.: GLASBA 7, učbenik s CD-jem, MKZ (prenova)
 • B. Tepina: SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 7, učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu, MODRIJAN
 • S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, založba IZOTECH

 

POTREBŠČINE

 

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

Zvezek (TJA, ZGO, GEO)

črtni, 80-listni

A4

3

Zvezek (NAR, SLJ)

črtni, 100-listni

A4

2

Zvezek (MAT)

mali karo

A4

2

Zvezek (GUM, SLJ – iz 6. razreda)

črtni, 40-listni

A5

2

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 6. razreda)

Ajda

 

1

Mapa

z elastiko

A4

1

Mapa (SLJ – ni obvezno, je priporočeno)

plastična z varjenimi mapami (20 do 30 map)

A4

1

Svinčnik

HB, H

 

2

Nalivno pero

 

 

1

Šestilo + mine

kvalitetno

 

1

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

Trikotnik

enakostranični in raznostranični

 

2

Barvice

komplet

 

1

Radirka

 

 

1

Lepilo

 

 

1

Škarje

 

 

1

 

+ zvezek črtni, 60-listni, A4 (izbirni predmet nemščina) 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka