MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI – kupijo starši

 • Goodey et al.: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH
 • JAZ, MIDVA, MI 7, samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko, novo 2018, ROKUS KLETT
 • Devetak et al.: DOTIK NARAVE 7, samostojni delovni zvezek za naravoslovje, ROKUS-KLETT
 • Željko e tal.: MATEMATIKA 7, samostojni delovni zvezek za matematiko, MKZ
 • IZBIRNI PREDMET: G. Motta et al.: MAXIMAL 1, komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino, ROKUS KLETT

 

UČBENIKI – brezplačna izposoja v šoli

 • Goodey et al.: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7 – NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, ROKUS-KLETT
 • Janša Zorn et al.: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino, DZS
 • Saksida et al.: SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo, MKZ
 • Vogel, M. Čuden, T. Košak: SLOVENŠČINA 7, učbenik, MKZ
 • Vrbančič et al.: GLASBA 7, učbenik s CD-jem, MKZ (prenova)
 • Tepina: SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 7, učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu, MODRIJAN
 • Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, založba IZOTECH
 • J. Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko za 7. razred osnovne šole, ROKUS KLETT

 

POTREBŠČINE

 

Št.

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

1.        

Zvezek (TJA, ZGO, GEO)

črtni, 80-listni

A4

3

2.        

Zvezek (NAR, SLJ)

črtni, 100-listni

A4

2

3.        

Zvezek (MAT)

mali karo

A4

2

4.        

Zvezek (GUM, SLJ – iz 6. razreda)

črtni, 40-listni

A5

2

5.        

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 6. razreda)

Ajda

 

1

6.        

Mapa

z elastiko

A4

1

7.        

Mapa (SLJ – ni obvezno, je priporočeno; GUM)

plastična z varjenimi mapami (20 do 30 map)

A4

2

8.        

Svinčnik

HB, H

 

2

9.        

Nalivno pero

 

 

1

10.    

Šestilo + mine

kvalitetno

 

1

11.    

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

12.    

Trikotnik

enakostranični in raznostranični

 

2

13.    

Barvice

Komplet

 

1

14.    

Radirka

 

 

1

15.    

Lepilo

 

 

1

16.    

Škarje

 

 

1

 

+ zvezek črtni, 60-listni, A4 (izbirni predmet nemščina)

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka