MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI – kupijo starši

  • Tekalec et al.: NAŠE ZGODBE 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino z e-gradivom, DZS
  • Bogataj et al.: MATEMATIKA 4, samostojni delovni zvezek za matematiko, MKZ
  • Baloh et al.: DRUŽBA 4, samostojni delovni zvezek za družbo, MKZ
  • Demšar: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko, MKZ
  • Skela et al.: TOUCHSTONE 4, delovni zvezek za angleščino, ZALOŽBA OBZORJA
  • IZBIRNI PREDMET: Papotnik et al.: GRADIVO: TEHNIKA 1, delovno gradivo z navodili za izbirni predmet tehnika, IZOTECH

 

 

UČBENIKI – brezplačna izposoja v šoli

  • Blažić et al.: RADOVEDNIH PET: BERILO 4, berilo za slovenščino, ROKUS KLETT
  • Skela et al.: TOUCHSTONE 4, učbenik za angleščino, ZALOŽBA OBZORJA

 

POTREBŠČINE

 

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

Zvezek (SLJ, TJA, DRU, NIT)

črtni z robom

A4

4

Zvezek (MAT)

mali karo

A4

1

Zvezek (GUM)

črtni

A5

1

Notni zvezek 20 za 20 ali katerikoli drug notni zvezek

Ajda

A4

1

Mapa

kartonasta

A4

1

Mapa z varjenimi mapami (GUM)

plastična

A4

1

Beležka

 

 

1

Zvezek za učenje tujih jezikov

Ajda

 

1

Svinčnik

HB

 

2

Šilček

 

 

1

Nalivno pero

 

 

1

Šestilo

 

 

1

Geotrikotnik

 

 

1

Ravnilo

Noma – velika šablona

30 cm

1

Barvice

komplet

 

1

Radirka

 

 

1

Flomastri

komplet

 

1

Lepilo

 

 

2

Risalni blok

20 risalnih listov

A3

1

Škarje

 

 

1

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka