MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI - kupijo starši

 • Goodey et al.: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni zvezek, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek, posodobljen, JUTRO
 • Ipavec: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni, UČILA
 • Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek za 8. razred, MODRIJAN
 • Hriberšek et al.: MATEMATIKA 8, samostojni delovni zvezek, 2 dela, MKZ
 • Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH
 • Tawitian et al.: JAZ, MIDVA, MI 8, samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko, ROKUS KLETT
 • IZBIRNI PREDMET: Motta et al.: MAXIMAL 2, komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino, ROKUS KLETT

 

UČBENIKI - brezplačna izposoja v šoli

 • Goodey et al.: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Verdev: RAZISKUJEM AFRIKO IN NOVI SVET 8 – NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, ROKUS-KLETT
 • J. Cvirn, E. Hriberšek B., A. Studen: KORAKI V ČASU 8, učbenik za zgodovino, DZS
 • Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko za 8. razred osnovne šole, ROKUS KLETT
 • Honzak et al.: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo, MKZ
 • Vogel, M. Čuden, T. Košak: SLOVENŠČINA 8, učbenik, MKZ
 • Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS
 • Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, MKZ (prenovljeno)
 • Tepina: SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 8, učbenik za likovno vzgojo v 8. razredu, MODRIJAN
 • Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, IZOTECH
 • Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, MODRIJAN

 

POTREBŠČINE

 

Št.

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

1.         

Zvezek ( TJA, BIO, KEM, GEO, ZGO)

črtni, 80-listni

A4

5

2.         

Zvezek (SLJ)

črtni, 100-listni

A4

1

3.         

Zvezek (MAT, FIZ)

mali karo

A4

3

4.         

Zvezek (GUM – iz 7. razreda, SLJ – iz 7. razreda)

črtni, 40-listni

A5

2

5.         

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 7. razreda)

Ajda

 

1

6.         

Mapa

z elastiko

A4

1

7.         

Mapa (SLJ – ni obvezno, priporočeno, GUM iz prejšnjih let)

plastična z varjenimi mapami (20 do 30 map)

A4

2

8.         

Svinčnik

HB, H

 

2

9.         

Nalivno pero

 

 

1

10.      

Šestilo + mine

Kvalitetno

 

1

11.      

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

12.      

Trikotnik                                

enakostranični in raznostranični

 

2

13.      

Barvice

Komplet

 

1

14.      

Radirka

 

 

1

15.      

Lepilo

 

 

1

16.      

Škarje

 

 

1

17.      

Kalkulator

 

 

1

 

+ zvezek črtni, 60-listni, A4 (izbirni predmet nemščina)

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka