MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI - kupijo starši

 • Goodey et al.: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni zvezek, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek, posodobljen, JUTRO
 • Ipavec: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni, UČILA
 • Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, delovni zvezek za 8. razred, MODRIJAN
 • Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8 – NOVE SKRIVNOSTI, samostojni delovni zvezek za matematiko v 8. razredu, ROKUS-KLETT
 • Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH

 

UČBENIKI - brezplačna izposoja v šoli

 • Goodey et al.: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • Verdev: RAZISKUJEM AFRIKO IN NOVI SVET 8 – NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, ROKUS-KLETT
 • J. Cvirn, E. Hriberšek B., A. Studen: KORAKI V ČASU 8, učbenik za zgodovino, DZS
 • Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko za 8. razred osnovne šole, ROKUS KLETT
 • Honzak et al.: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo, MKZ
 • Vogel, M. Čuden, T. Košak: SLOVENŠČINA 8, učbenik, MKZ
 • Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS
 • Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, MKZ (prenovljeno)
 • Tepina: SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 8, učbenik za likovno vzgojo v 8. razredu, MODRIJAN
 • Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, IZOTECH
 • Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, MODRIJAN
 • Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, učbenik, JUTRO
 • Žvelc, M. Černigoj: SVET SMO MI 8, učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko, DZS

 

POTREBŠČINE

 

 

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

Zvezek ( TJA, BIO, KEM, GEO, ZGO, LUM – iz 7. razreda)

črtni, 80-listni

A4

6

Zvezek (SLJ)

črtni, 100-listni

A4

1

Zvezek (MAT, FIZ)

mali karo

A4

4

Zvezek (GUM – iz 7. razreda, SLJ – iz 7. razreda)

črtni, 40-listni

A5

2

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 7. razreda)

Ajda

 

1

Mapa

z elastiko

A4

1

Mapa (SLJ – ni obvezno, priporočeno, GUM iz prejšnjih let)

plastična z varjenimi mapami (20 do 30 map)

A4

2

Svinčnik

HB, H

 

2

Nalivno pero

 

 

1

Šestilo + mine

Kvalitetno

 

1

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

Trikotnik                                

enakostranični in raznostranični

 

2

Barvice

Komplet

 

1

Radirka

 

 

1

Lepilo

 

 

1

Škarje

 

 

1

Kalkulator

 

 

1

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2024 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka