Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

DELOVNI ZVEZKI - kupijo starši

 • D. Goodey et al.: MESSAGES 3NEW EDITION,  delovni zvezek, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • A. Smrdu: SVET KEMIJE 8, OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek, posodobljen, JUTRO
 • R. Ipavec: PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, dvostranski namizni, UČILA
 • B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1,  delovni zvezek za 8. razred, MODRIJAN
 • A. Hriberšek et al.: MATEMATIKA 8, samostojni delovni zvezek, 2 dela, MKZ
 • S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8,  delovni zvezek z delovnim gradivom, IZOTECH
 • E. Tawitian et al.: JAZ, MIDVA, MI 8, samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko, ROKUS KLETT
 • IZBIRNI PREDMETG. Motta et al.: MAXIMAL 2, komplet učbenika, delovnega zvezka in interaktivnega gradiva za nemščino, ROKUS KLETT

 

UČBENIKI - izposoja iz učbeniškega sklada

 • D. Goodey et al.: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleški jezik, slovenska izdaja, ROKUS-KLETT
 • H. Verdev: RAZISKUJEM AFRIKO IN NOVI SVET 8 - NOVO POTOVANJE, učbenik za geografijo, ROKUS-KLETT
 • J. Berk et al.: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko za 8. razred osnovne šole, ROKUS KLETT
 • M. Honzak et al.: DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo, MKZ
 • J. Vogel, M. Čuden, T. Košak: SLOVENŠČINA 8, učbenik, MKZ
 • J. Cvirn, E. Hriberšek B., A. Studen: KORAKI V ČASU 8, učbenik za zgodovino, DZS
 • M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, DZS
 • M. Vrtačnik et al.: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za kemijo za 8. in 9. razred, MODRIJAN
 • I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, MKZ (prenovljeno)
 • B. Tepina: SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 8, učbenik za likovno vzgojo v 8. razredu, MODRIJAN
 • S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, IZOTECH
 • B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, MODRIJAN 

 

POTREBŠČINE

 

Naziv

Vrsta

Velikost

Število

Zvezek ( TJA, BIO, KEM, GEO, ZGO)

črtni, 80-listni

A4

6

Zvezek (SLJ)

črtni, 100-listni

A4

1

Zvezek (MAT, FIZ)

mali karo

A4

3

Zvezek (GUM – iz 7. razreda, SLJ – iz 7. razreda)

črtni, 40-listni

A5

2

Zvezek za učenje tujih jezikov (iz 7. razreda)

Ajda

 

1

Mapa

z elastiko

A4

1

Mapa (SLJ) – ni obvezno, priporočeno

plastična z varjenimi mapami (20 do 30 map)

A4

1

Svinčnik

HB, H

 

2

Nalivno pero

 

 

1

Šestilo + mine

kvalitetno

 

1

Geotrikotnik

PROZOREN!

 

2

Trikotnik                                

enakostranični in raznostranični

 

2

Barvice

komplet

 

1

Radirka

 

 

1

Lepilo

 

 

1

Škarje

 

 

1

Kalkulator

 

 

1


 + zvezek črtni, 60-listni, A4 (izbirni predmet nemščina)

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka