MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

 "Ključ do sreče so sanje ... ključ do uspeha je uresničevanje sanj."

 

Ob koncu osnovne šole vsakega učenca čaka pomembna odločitev – izbira srednje šole. Svetovalna služba učencem in staršem pomaga pri odločanju, izbiri in vpisu v srednjo šolo. Tekoče informacije boste pridobili pri svetovalni delavki, na oglasni deski, na razrednih urah in na spletni strani naše šole. 

 

Svetovalna delavka: Monika Kostanjšek 


 

VPIS V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij 

 

Razpis za sprejem učencev v dijaške domove

 

Srednješolski vpisnik

 

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

 

Tabela za izračun točk v primeru omejitve vpisa

 

 

POMEMBNI DATUMI 

 

Rokovnik vpisa na srednje šole za šolsko leto 2022/2023

 • 11. in 12. 2. 2022 - informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
 • do 2. 3. 2022 - prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja (samo nekatere šole)
 • med 11. in 23. 3. 2022 - opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti 
 • do 4. 4. 2022 - prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/2023 
 • do 8. 4. 2022 - javna objava številčnega stanja prijav na srednjih šolah (spletna stran MIZŠ) 
 • do 25. 4. 2022 (do 14. ure) - morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/2023 
 • do 24. 5. 2022 - obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v srednjih šolah 
 • 4. 5. 2022 - NPZ slovenščina
 • 6. 5. 2022 - NPZ matematika
 • 10. 5. 2022 - NPZ kemija 
 • do 27. 5. 2022 - obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa 
 • med 16. in 21. 6. 2022 (do 14. ure) - VPIS v srednje šole oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka 
 • do 21. 6. 2022 (do 15. ure) - objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu
 • do 24. 6. 2022 (do 15. ure) - prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka 
 • do 30. 6. 2022 (do 15. ure) - objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka 
 • do 1. 7. 2022 (do 14. ure) - vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka 
 • do 4. 7. 2022 (do 15. ure) - objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ) 
 • do 31. 8. 2022 - vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 

 

POMEMBNE INFORMACIJE

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Pomembne informacije o vpisu v srednjo šolo. 

 

Moja kariera

Priročnik z informacijami za otroke, učence, dijake, študente, mlade in odrasle, starše in strokovne delavce. 

 

UPORABNE SPLETNE STRANI

Slovenske srednje šole

Predstavitev vseh srednjih šol v Sloveniji. 

 

Moja izbira

Na spletni strani najdete opise več kot 500 poklicev. Opise dopolnjujejo slikovna in ponekod tudi video gradiva. V drugem sklopu lahko poiščete kontaktne podatke šol, njihov opis, slikovno in video predstavitev ter nabor programov, ki jih šola izvaja.

 

Kam in kako

Računalniški program, ki vam na podlagi vaših interesov pomaga izbrati primeren poklic. Navodila za uporabo, uporabniško ime in geslo dobite pri svetovalni delavki.

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Opisi poklicev (opis dela, delovnih področij, delovnih pripomočkov, potrebnih znanj in spretnosti, razmere za delo itd.).

 

eSvetovanje

Pripomoček za učinkovito načrtovanje kariere in iskanje zaposlitve.

 

To bo moj poklic

V oddaji To bo moj poklic je predstavljenih 55 obetavnih poklicev in poklicev, ki jih na trgu dela primanjkuje.

 

Karierni center za mlade

Informacije, gradiva, aktivnosti za mlade in njihove starše na področju poklicnega usmerjanja.

 

 

 

DOGODKI

 

 

Informativni dnevi 

 

petek, 11. februar in sobota, 12. februar 2022

 

Informacija v zvezi z izvedbo letošnjih informativnih dni

 

Spletni naslovi srednjih šol z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni

 

Spletni naslovi dijaških domov z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni

 

 

 

ZA STARŠE

 

Priročnik za starše: Kako pomagati otroku pri sprejemanju kariernih odločitev

 

 

 

VIDEO PREDAVANJA 

 

Vloga staršev pri kariernem odločanju 

 

 

 

Karierna orientacija otrok s posebnimi potrebami

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka