Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Kadrovska struktura delavcev šole in vrtca 2021-22

 

 

Ime in priimek

Delovno mesto

Delo

Strokovna izobrazba

Vesna Bogovič

ravnateljica

ravnateljica, folklora, MAT

7

Bernardka Gregl

učiteljica

bolniška

6

Manuela Fridl

učiteljica

2. razred, ID

6

       

Sonja Volk

učiteljica

razr. 4., DOD, DOP,MAT 6. a

7

Jana Kovačič

učiteljica

razr. 5., ID, DOD,DOP, ISP-NAD

7

Andraž Zaplotnik

 učitelj  OPB 7

Stanka Turšič Pungerčar

knjižničarka, učiteljica

knjižnica, SLJ 6., GOS 6, VNN, ID, DSP

7

Simona Grubič

učiteljica

ŠPO, OPB, ID, PLE

7

Sandra Colarič

laborantka, org. prehrane

prehrana, laborant, SPH, NPH, JV, OPB1

7

Miran Gorazd Verstovšek

učitelj

ŠPO,ŠZZ, ID, IŠR, NIP

6

Mateja Jankovič Čurič

učiteljica

SLJ 7.— 9., DOD/DOP SLJ, ID, GKL, DSP

8

Sabina Košir

učiteljica

LUM 6.— 9., LSN1, FIL, NIP 4.— 6.

 7

Ela Verstovšek Tanšek

učiteljica

GUM 4.—9., JV, OPZ, MPZ, ID9, ANI

7

Jasmina Heric

učiteljica

KEM, BIO, NAR, POK ID, DOP, DOD,

7

Vlado Cizl

učitelj

FIZ, TIT, OIP, NIP 4.—9. MME, UBE, ROM, ID, DOP, DOD

6

Mira Vogrin

učiteljica

MAT 6.—9., ID      

7

Lucija Kevo

učiteljica

GEO, ZGO, ID, DSP, DOD, DOP

7

       
   

 

 

Iva Hrastovšek

učiteljica

porodniški dopust

7

Natalija Vahčič

učiteljica

3. razred, ID, DOP, DOD

7

Janja Omerzu

učiteljica

1. razred, ID

7

Marija Pavlovič

učiteljica

7. razred, TJA 4.—5., TJA 7.—9., DKE 7.—8., ID, DOP, DOD, DSP

7

Tjaša Verstovšek

učiteljica

8. b, TJA 1.—6., ID, DSP, DOD, DOP

7

 

 

 

 

 Tanja Lekše

učiteljica

 OPB

 7

 

Sonja Cizel

vzgojiteljica

vrtec (4 - 5)

7

Nataša Petelinc

vzgojiteljica

pomočnica ravnateljice v vrtcu, vrtec (3 - 4)

7

 

     

Ana Kocijan

pom.vzg.

vrtec (5 - 6)

5

Martina Makovec Žagar

vzgojiteljica

vrtec (5 - 6)

7

Katarina Starc

pom. vzg.

vrtec (2 - 3)

5

Katja Turšič Rožman

pom. vzg.

vrtec (1 - 2)

5

Karmen Borošak

pom. vzg

 

5

Tina Čimžar

vzgojiteljica

vrtec (1 - 2)

7

Tanja Mežič

pom. vzg.

vrtec (3 - 4)

5

Špela Lisec

vzg., pom. vzg.

vrtec (2 - 3)

7

Suzana Bogovič

pom. vzg.

vrtec (4 - 5)

 

 

Metka Žabjek

spec. pedagog

svetovalno delo, DSP

6

Tjaša Šlibar

soc. pedagog

svetovalno delo, DSP, ID

7

       

Monika Kostanjšek

pedagog

svetovalno delo, DSP

7

Teja Bradač

pedagog

nadomeščanje delavke na porodniški

7

Anton Zupet

pedagog

DSP

 

 

Katja Ivanović

tajnik

administrativna dela

6

Brigita Tošić

računovodja

 računovodstvo

6

Janko Ogorevc (Jani Špehar)

hišnik, voznik

 

4

Boris Haler

hišnik

 

4

Sonja Petan

kuharica

 

4

Boštjan Kelher

kuhar

  4
       

Marija Lapuh

pom. kuharice

 

4

Marija Ocvirk

pom. kuharice, perica

 

3

Marjanka Rožman

čistilka

 

4

Matejka Rožman

čistilka, perica

 

4

Darinka Škofljanec

čistilka

 

4

Nataša Vahčič

čistilka

 

3

Anica Bizjak

čistilka

 

3

  

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENIH NA ŠOLI

 

RAVNATELJICA: Vesna Bogovič

 

POMOČNICA RAVNATELJICE V VRTCU: Natalija Petelinc

 

POSLOVNA SEKRETARKA: Katja Ivanovič

 

RAČUNOVODKINJA: Brigita Tošić

 

VODJA ŠOLSKE PREHRANE: Sandra Colarič

 

ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE: Metka Žabjek, Tjaša Šlibar, Monika Kostanjšek

KNJIŽNIČARKA: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

Učitelji: Janja Omerzu, Manuela Fridl, Bernardka Gregl (bolniška), Tanja Lekše, Natalija Vahčič, Jana Kovačič, Sonja Volk, Mira Vogrin, Mateja Jankovič Čurič, Lucija Kevo, Vlado Cizl, Miran Verstovšek, Simona Grubič, Ela V. Tanšek, Jasmina Heric, Tjaša Verstovšek, Mirica Pavlovič, StankaTuršič Pungerčar, Sabina Košir.

 

Vzgojiteljice v vrtcu: Špela Lisec, Katarina Starc, Katja Turšič Rožman, Martina Makovec Žagar, Ana Kocijan, Sonja Cizel, Tanja Mežič, Tina Čimžar, Karmen Borošak, Suzana Bogovič, Nataša Petelinc.

 

Kuharice: Sonja Petan (vodja kuhinje), Marija Lapuh, Marija Ocvirk, Boštjan Kelher.

 

Čistilke: Mateja Rožman, Marjanka Rožman, Nataša Vahčič, Anica Bizjak (krajši delovni čas), Darinka Škofljanec

 

Hišnika: Boris Haler, Janko Ogorevc (krajši delovni čas), Jani Špehar (bolniška)

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2022 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka