MENI
Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. (Tone Pavček)

Kadrovska struktura delavcev šole in vrtca 2021-22

 

 

Ime in priimek

Delovno mesto

Delo

Strokovna izobrazba

Vesna Bogovič

ravnateljica

ravnateljica, folklora, MAT

7

Bernardka Gregl

učiteljica

bolniška

6

Mateja Kvartuh

učiteljica

1. razred, OPB, DSP, ISP

7

Sonja Volk

učiteljica

4. razred, DOD, DOP,MAT 6., DSP

7

Jana Kovačič

učiteljica

5. razred, ID, DOD,DOP, ISP-NAD, DSP

7

Andraž Zaplotnik

 učitelj 1. razred, ID, DOP, DOD 7

Stanka Turšič Pungerčar

knjižničarka, učiteljica

knjižnica, SLJ 6., GOS 6., NMAT4., NSLJ4., NSLJ5.,NSLJ7, ID, DSP

7

Simona Grubič

učiteljica

ŠPO, ID, ŠZS, IŠO, NIP

7

Sandra Colarič

laborantka, org. prehrane

bolniška

7

Aljaž Leskovar

učitelj

ŠPO, OPB, ID, SŽS

7

Mateja Jankovič Čurič

učiteljica

SLJ — 6. (N), 7., 8., 9. a, 9. b, ID, GKL, LIK

8

Sabina Košir

učiteljica

LUM 6.— 9., FVZ1, ROID, MME, UBE

 7

Ela Verstovšek Tanšek

učiteljica

GUM 4.—9., JV, OPZ, MPZ, DSP

7

Jasmina Heric

učiteljica

KEM, BIO, NAR, POK, KVO, ID, DOP, DOD, DSP

7

Vlado Cizl

učitelj

FIZ, TIT, OGL, ROM, ID, DOP, DOD

6

Mira Vogrin

učiteljica

MAT 7.—9., ID      

7

Lucija Kevo

učiteljica

GEO, ZGO, DKE 7., ID, DSP, DOD, DOP

7

Zorica Romih učiteljica  NEM 4.—9.  7

Iva Hrastovšek

učiteljica

OPB2, nMAT5, nMAT6, ISP 1—3, DSP

7

Natalija Vahčič

učiteljica

3. razred, ID, DOP, DOD

7

Janja Omerzu

učiteljica

2. razred, ID, DOD, DOP, ISP tujci

7

Marija Pavlovič

učiteljica

7. razred, TJA 2.—8., DKE 8., DOP, DOD, DSP

7

Tjaša Verstovšek

učiteljica

9. b, TJA 1., TJA 7.—9., učne skupine 4., 5., 6., DOD, DOP, OPB

7

Tanja Lekše

učiteljica

 porodniški dopust

 7

 

Sonja Cizel

vzgojiteljica

vrtec (4 - 5)

7

Nataša Petelinc

vzgojiteljica

pomočnica ravnateljice v vrtcu, vrtec (3 - 4)

7

Patricija Grad

vzgojiteljica vrtec (1 - 2) 7

Heidi Brce

pom.vzg. vrtec (5 - 6) 5

Natalija Gubenšek Kuk

spremljevalka vrtec (3 - 4)  

Ana Kocijan

pom.vzg.

vrtec (5 - 6)

5

Martina Makovec Žagar

vzgojiteljica

vrtec (5 - 6)

7

Katja Turšič Rožman

pom. vzg.

vrtec (1 - 2)

5

Karmen Borošak

pom. vzg

porodniški dopust

5

Tina Čimžar

vzgojiteljica

vrtec (1 - 2)

7

Tanja Mežič

pom. vzg.

vrtec (3 - 4)

5

Špela Lisec

vzg., pom. vzg.

vrtec (2 - 3)

7

Suzana Bogovič

pom. vzg.

vrtec (4 - 5)

5

Larisa Petelinc

pom. vzg. vrtec (1 - 2) 5

Timotej Topolovec

pom. vzg. vrtec (2 - 3) 5

 

Metka Žabjek

spec. pedagog

svetovalno delo, DSP

6

Anja Urek

soc. pedagog

svetovalno delo, DSP

7

Tjaša Šlibar soc. pedagog svetovalno delo, DSP 7

Monika Kostanjšek

pedagog

svetovalno delo, DSP

7

Anton Zupet

pedagog

DSP

 

 

Katja Ivanović

tajnik

administrativna dela

6

Brigita Tošić

računovodja

računovodstvo

6

Ivan Špehar

 

bolniška

 

Janko Ogorevc

hišnik, voznik

 

4

Boris Haler

hišnik

 

4

Sonja Petan

kuharica

 

4

Stanka Česnik

kuharica

  4
Simona Krošl kuharica   4

Marija Lapuh

pom. kuharice

 

3

Marija Ocvirk

pom. kuharice, perica

 

3

Marjanka Rožman

čistilka

 

4

Matejka Rožman

čistilka, perica

 

4

Darinka Škofljanec

čistilka

bolniška

4

Nataša Vahčič

čistilka

 

3

Gospana Žarić

čistilka

 

3

Jožica Antolovič

čistilka

 

3

Sabina Pavlin

čistilka

   

  

ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENIH NA ŠOLI

 

RAVNATELJICA: Vesna Bogovič

 

POMOČNICA RAVNATELJICE V VRTCU: Natalija Petelinc

 

POSLOVNA SEKRETARKA: Katja Ivanovič

 

RAČUNOVODKINJA: Brigita Tošić

 

VODJA ŠOLSKE PREHRANE: Sandra Colarič

 

ŠOLSKE SVETOVALNE DELAVKE: Metka Žabjek, Tjaša Šlibar, Monika Kostanjšek, Anja Urek

KNJIŽNIČARKA: Stanka Turšič Pungerčar

 

 

Učitelji: Janja Omerzu, Andraž Zaplotnik, Mateja Kvartuh, Bernardka Gregl (bolniška), Tanja Lekše, Natalija Vahčič, Jana Kovačič, Sonja Volk, Mira Vogrin, Mateja Jankovič Čurič, Lucija Kevo, Vlado Cizl, Aljaž Leskovar, Simona Grubič, Ela V. Tanšek, Jasmina Heric, Tjaša Verstovšek, Mirica Pavlovič, StankaTuršič Pungerčar, Sabina Košir, Iva Hrastovšek, Zorica Romih.

 

Vzgojiteljice v vrtcu: Špela Lisec, Katja Turšič Rožman, Martina Makovec Žagar, Ana Kocijan, Sonja Cizel, Tanja Mežič, Tina Čimžar, Karmen Borošak, Suzana Bogovič, Nataša Petelinc, Larisa Petelinc, Heidi Brce, Patricija Grad, Natalija Gubenšek Kuk, Timotej Topolovec.

 

Kuharice: Sonja Petan (vodja kuhinje), Marija Lapuh, Marija Ocvirk, Stanka Česnik, Simona Krošl.

 

Čistilke: Matejka Rožman, Marjanka Rožman, Nataša Vahčič, Darinka Škofljanec (bolniška), Jožica Antolovič, Gospana Žarić, Sabina Pavlin.

 

Hišnika: Boris Haler, Janko Ogorevc (krajši delovni čas), Ivan Špehar (bolniška)

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka